• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Sociaal Beleid

Muziekvereniging Crescendo is een plek waar je samen bent met anderen, samen muziek maakt, leuke activiteiten hebt, aandacht hebt voor elkaar en plezier maakt. Als lid, maar ook als ouders van leden van onze vereniging, weet je wat voor een moois dat voor jou en de kinderen kan betekenen.
Muziekvereniging Crescendo is een vereniging met veel enthousiaste en opgroeiende jeugdleden.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, en volwassenen, zich veilig weten binnen onze vereniging. Dit betekent dat we niet alleen ervoor zorgen dat we letterlijk een veilige omgeving creëren, maar ook dat we ernaar streven dat eenieder zich prettig en veilig kan voelen binnen onze mooie vereniging.
Wij willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsnormen te maken. Dit vinden we belangrijk, omdat ongewenste omgangsvormen hierdoor minder kans krijgen en sneller bespreekbaar gemaakt kunnen worden als ze toch voorkomen.
Als vereniging scheppen we een aantal voorwaarden om deze veilige omgeving te creëren. Zo hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld welke voor iedereen te benaderen is, wordt ieder lid van de vereniging zich geacht aan de omgangsvormen en regels te houden, worden (vrijwillige) medewerkers geacht onze gedragscode te ondertekenen en moet iedere (vrijwillige) medewerker een geldig VOG overleggen. (Vrijwillige) medewerkers zijn docenten, dirigenten en bestuursleden.


Download hier het Sociaal Beleid

Als u naar aanleiding van ons Sociaal Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

bestuur@crescendobaarn.nl