• Kom bij ons spelen!

  Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Vertrouwenspersoon

_rf_0503

Bernice Leijen-den Bak is als lid en vertrouwenspersoon verbonden aan muziekvereniging Crescendo.


Sinds 1998 speel ik saxofoon bij Crescendo. Eerst in het studieorkest en nu in het harmonieorkest. Dit doe ik met veel plezier, omdat ik naast het muzikale ook het sociale aspect belangrijk vind. Bij de vereniging heb ik ook mijn man ontmoet en samen hebben wij 3 kinderen. Zij zijn nog te jong om spelend lid te zijn, maar van jongs af aan staat de oudste op een kruk met een stokje te dirigeren. Muziek wordt bij ons met de paplepel ingegoten!
Op de ALV van 2018 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon. Ik heb me hiervoor aangemeld toen ik hoorde dat hier behoefte voor was ontstaan binnen de vereniging. Enerzijds omdat ik begaan ben met de vereniging en haar leden en anderzijds omdat ik mij hier bekwaam voor voel. In mijn loopbaan bij Defensie heb ik passende competenties ontwikkeld voor deze functie, zoals coachen & begeleiden, inlevingsvermogen en integriteit. Veiligheid en vertrouwen uitstralen vind ik erg belangrijk, zodat er laagdrempelig contact met mij gezocht kan worden als je ergens mee zit. Er wordt een hoop werk verzet binnen de vereniging waarbij alles mensenwerk is op basis van vrijwilligheid. Soms ontstaat er in de samenwerking frictie, of gebeuren er andere ongewenste zaken. Wanneer je dit bespreekbaar wilt maken met een neutraal persoon, of anoniem een signaal wilt zenden naar het bestuur, kun je mij hiervoor inzetten. Ik help je graag, zodat je je verhaal kwijt kan. Zo hoop ik de veiligheid en de sfeer binnen de vereniging en de onderlinge relaties tussen de leden positief te beïnvloeden.

Je kunt me bereiken via 06-41385310, berrie_niesje@hotmail.com, of je spreekt me persoonlijk aan.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon:

 • Opvangen, begeleiden en coachen van leden en ouders van jeugdleden die last hebben van seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie of andere situaties waarin ze de behoefte hebben om met een neutraal persoon van gedachten te wisselen.
 • Voorlichten/informeren van leden over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over knelpunten in het sociaal beleid.

Wat zijn de stappen die een vertrouwenspersoon kan nemen om een lid te ondersteunen:

 • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Adviseren en ondersteunen van docenten, dirigenten en bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
 • Verzorgen van eerste opvang van een lid of leden die zijn lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben.
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur of anderen binnen de vereniging.
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende en/of gezaghebbende instanties.

Dit alles doet onze vertrouwenspersoon discreet en in groot vertrouwen.