• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Historisch Overzicht

CRESCENDO BETEKENT GROEI

Op 31 oktober 1894, werd de fanfare Crescendo opgericht. In 1923 werd besloten verder te gaan als harmonie, zodat ook klarinetten, hobo’s, fagotten en andere houtinstrumenten bespeeld konden worden. De vereniging ging toen verder als “Harmonie Crescendo”.

Al voor de kroning van Koningin Wilhelmina was er een intensief contact met het koninklijk huis, waar Crescendo bij menig verjaardagsfeest aanwezig was om de feestvreugde te verhogen. Wij zijn er dan ook trots op dat Prins Bernhard vele jaren onze beschermheer is geweest.

"Al meer dan 110 jaar musiceert Crescendo: brengt muziek op straat, in de muziektent, in de Pekingtuin, in de speeldoos en daarmee in onze harten. We mogen de muziek met elkaar beleven. De eerste directeur, de befaamde heer Van Dapperen zei het al: muziek is beschaving. Crescendo is zo'n brenger van beschaving" aldus Mr. J.P. Miedema, voormalig burgemeester van Baarn.

De eerste foto van Crescendo 
De eerste foto van Crescendo 

Iets over de oprichting
Op 30 oktober 1894 werd in de werkplaats van de heer J. Lacunes door een twaalftal muzikanten besloten Fanfarekorps "Crescendo" op te richten. In de voorrede van het allereerste notulenboek verwoordt een van de oprichters het doel van deze 'kersverse' vereniging als volgt: "Het beoefenen van instrumentale muziek, om daardoor veredelend op hare leden te werken. En muzikale kennis en beschaving te kweeken, door het houden van oefeningen en het geven van uitvoeringen en ook wel wedstrijden te geven". Met dit doel voor ogen werd met algemene stemmen het oprichtingstrio de heren C. Schuilenburg, T. Veldhuizen en J. Lacunes als bestuur gekozen, die respectievelijk de functies van president, secretaris en penningmeester op zich namen. Het dirigentschap, toen directeurschap genoemd, nam de heer Van Dapperen geheel vrijwillig aan, hetgeen de startende vereniging natuurlijk direct een grote financiële verlichting gaf.


65 jaar Harmonie Crescendo                                              90 jaar Harmonie Crescendo

Drie grote meesters

Dirigent J.H. van Dapperen (1894-1937)
Al direkt bij de oprichting in 1894 aanvaarde de heer Van Dapperen het 'directeurschap' van de vereniging. In het dagelijks leven was de heer Van Dapperen muziekleraar en van zijn muzikale kwaliteiten heeft Crescendo maar liefst 43 jaar mogen genieten. Van Dapperen was een uitzonderlijk man, die Crescendo naar ongekende hoogte wist te stuwen. Van hem is ondermeer bekend, dat hij 's avonds op zijn fiets door het dorp reed om te controleren of de leerlingen thuis oefenden. Enkele gevleugelde woorden van Van Dapperen: "Ik zeg altijd tegen de 'jongens': We kunnen het concertgebouw niet evenaren, maar als we er maar een zwakke afspiegeling van zijn door de liefde waarmede jullie muziek maken, dan is ons bestaan gerechtvaardigd".

 

 

 

 

 


Dirigent K. Veenendaal (1949-1964 en 1970-1977)
De tweede dirigent die zijn stempel op Crescendo heeft gedrukt was Veenendaal. Onder leiding van deze van huis uit trompettist/violist van het Promenadeorkest, begon Crescendo aan een opgang tot de hoogste sporten van de muzikale ladder. Zo werd in 1950 meegewerkt aan de succesvolle revue 'Baarn, Parel van het Gooi' van Simon Zwiep en waagde hij het zelfs om een langspeelplaat te maken met Crescendo. Ook van deze man kan gezegd worden: hij was met hart en ziel een Crescendoman.

 

 

 

 

 

 

 


Dirigent W. Vedder (1977-1997)
De heer Vedder maakt zich al vanaf 1946 zeer verdienstelijk voor de vereniging. Eerst als bassist, maar later ook als instructeur van de tamboers en als voorzitter heeft zij zijn steentje bijgedragen aan de bloei van Crescendo. In 1977 heeft hij zijn contrabas ingeruild voor het dirigeerstokje. Vanaf die tijd heeft de heer Vedder als dirigent een dubbelrol vervult. Behalve het Harmonie orkest dirigeerde hij ook het Studie orkest. In 1994 heeft Crescendo - ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum - zich onder zijn leiding op een CD (muzikaal) laten vereeuwigen. In 1998 heeft de  vereniging op grootse wijze afscheid genomen van de heer Vedder als dirigent. Tot op de dag van vandaag speelt de heer Vedder contrabas in het Harmonie orkest. Crescendo prijst zich gelukkig met deze voor de vereniging zeer betrokken meester.

 

 

 

 

Koninginnedag en defilé

Koninginnedag heeft met name bekendheid gekregen door de bloemendefilés. Als eerbetoon voor de jarige Koningin Juliana trok de stoet voorbij aan het bordes van het paleis waarop de gehele Koninklijke familie had plaatsgenomen. Hierbij werden door de vele duizenden mensen de treden van het bordes bedekt met bloemen zodat als het ware een 'bloementapijt' werd gevormd. Vanaf het eerste defilé in 1937 tot en met het laatste in 1980, geen enkel jaar uitgezonderd, heeft Crescendo haar muzikale medewerking verleend aan de viering met Koninginnedag met verschillende verenigingsonderdelen.

Sfeervolle uitstapjes

Crescendo in het Nederlands Sanatorium in Davos
In 1955 reisde Crescendo naar Zwitserland. Het merendeel van de reisgenoten was nog nooit in het buitenland geweest. Behalve het bezichtigen van de vele dorpen en steden die zij tijdens de reis aandeden, genoten de 135 deelnemers ook van het overvloedige natuurschoon. Een van de hoogtepunten van deze reis was beslist het concert dat Crescendo mocht geven voor de 200 patiënten in het Nederlands Sanatorium te Davos.   


Crescendo in Ponypark Slagharen
Nog steeds worden uitstapjes georganiseerd. Onder andere het punteren in Giethoorn en het Klootschieten in Orvelte hebben reeds op het programma gestaan. Ook is het Harmonie orkest naar Hassloch in Duitsland geweest. Regelmatig worden evenementen gecombineerd met een kort optreden. Zo werd Crescendo tot drie keer toe uitgenodigd voor het geven van een concert in Antwerpen en ging de vereniging naar Polypark Slagharen.

Crescendo en Pipo de Clown

Crescendo in beeld

Crescendo heeft menig keer een rol gespeeld in televisieprogramma's. Een hoofdrol was weggelegd voor Crescendo's jonge hoornist Frans Broerze in het VARA kinderprogramma 'Ik en de musicus'. In het programma 'Stuif es In' trad het tubaduo Hendrik Jan Renes en Jan Jansen op. Terwijl trompettist Frans de Vries live te zien was in de 'Willem Ruis Show'. Ook de Boerenkapel wist de weg naar de televisiestad Hilversum te vinden. Toen Veronica de B-status had verkregen, bracht de Boerenkapel deze omroep een serenade tijdens hun live televisieshow vanuit het Veronica hoofdgebouw. Voor de opname van een aflevering van de populaire televisieserie 'Pipo de Clown' maakte Crescendo een mars in het bos bij Groeneveld. Maar 'sapperdeflap' een bananenschil lag op Crescendo's pad en het ene na het andere lid gleed uit en kwam ten val. Pipo's bekende woorden waren nog nooit zo toepasselijk als toen voor Crescendo: "Dag vogels, dag bloemen, dag ........... instrumenten".