• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Lidmaatschap

"Muzikant word je vrijwillig, maar niet vrijblijvend"

Inschrijfformulier
Om je in te schrijven bij de vereniging moet je het inschrijfformulier invullen, ondertekenen en inleveren bij één van de bestuursleden van Crescendo of in de brievenbus van het gebouw doen.

De wijze van innen
Alle bedragen die verband houden met het lidmaatschap van de vereniging, zoals die op deze pagina vermeld staan, worden uitsluitend via automatische incasso geïncasseerd.
U geeft hiervoor bij het inschrijfformulier een machtiging af.
Uiteraard wordt het incasseren gestopt zodra uw lidmaatschap beëindigd is.

Eenmalige bedragen

Inschrijfgeld

 € 15,00 

Blokfluit voor blokfluitklas   

 € 30,00 


Contributie per 1 mei 2013 (bedragen per maand)

Blokfluitklas

 € 13,00 

Leden die niet in een onderdeel spelen

 € 13,00 

Blazersklas / Slagwerkgroep / Studieorkest 

 € 18,00 

Harmonieorkest

 € 20,50 


Extra bedragen bovenop de contributie (bedragen per maand)

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument  

 €   5,00 


Inschrijfgeld
Op het moment van aanmelden bij onze vereniging ben je éénmalig het inschrijfgeld verschuldigd.
Dit geldt voor alle leden en is ter dekking van de algemene kosten.
Dit bedrag wordt aan het einde van het lidmaatschap niet terugbetaald.

Onderhoudsvergoeding bruikleeninstrument
Heb je geen eigen instrument, dan kun je (zolang de voorraad strekt) via de vereniging een muziekinstrument in bruikleen krijgen. In dat geval betaal je naast de contributie een onderhoudsvergoeding ter dekking van het reguliere onderhoud aan het instrument. Deze onderhoudsvergoeding is niet van toepassing op instrumenten die door meerdere personen gebruikt moeten worden (zoals slagwerk).
Blokfluiten worden niet in bruikleen verstrekt, maar kunnen zelf of via de vereniging gekocht worden.

Hoe lang duurt het lidmaatschap?
Muziek spelen doe je niet in een opwelling.
Je moet je daarom realiseren dat opzeggen ook niet in een opwelling hoort te gebeuren.
Statutair is het toegestaan met een opzegtermijn van één maand op te zeggen, maar wij willen u dringend vragen, in het kader van het groepsgevoel, op te zeggen aan het einde van een seizoen (dus per 1 augustus).

Uw opzegging is alleen geldig als we die schriftelijk ontvangen (per post of per mail gericht aan de penningmeester).
De inning van de contributie en aanverwante bedragen wordt niet eerder beëindigd dan dat alle zaken die in bruikleen zijn verkregen (instrument, muziek, enz.) bij de vereniging zijn ingeleverd (compleet en in goede staat).
Het mailadres van de penningmeester is penningmeester@crescendobaarn.nl.