• Kom bij ons spelen!

    Kun je een harmonie instrument spelen en lijkt Crescendo je een leuke vereniging of wilde je altijd al een harmonie instrument leren spelen?

Individueel Muziekonderwijs

Met ingang van 1 januari 2011 verzorgt muziekvereniging Crescendo op verzoek van gemeente Baarn het Individueel Muziekonderwijs voor HaFaBra instrumenten in eigen beheer (HaFaBra = Harmonie - Fanfare - Brassband).

Kies je voor een instrument uit één van de orkestonderdelen dan wordt je opgeleid door een gediplomeerde docent(e) via muziekvereniging Crescendo. Deze opleiding is gebaseerd op het HaFaBra raamleerplan van Kunstfactor (voorheen Unisono) en je hebt dan 30 minuten individueel les per week of in groepsverband 40 minuten les per week.

Kenmerken van het Individueel Muziekonderwijs zijn:
- Een bruikleeninstrument via de vereniging is mogelijk (indien beschikbaar);
- De lessen worden verzorgd door gediplomeerde docenten;
- De docenten zorgen voor lesmateriaal, waarbij de aanschafkosten voor rekening van de leerling zijn;
- Lestijden worden ingeroosterd door de docent in overleg met de leerling;
- Het lesgeld wordt gesubsidieerd door de gemeente als je lid bent van Crescendo en jonger bent dan 18 jaar;
- De lessen vinden zoveel mogelijk plaats in het verenigingsgebouw.

Tarieven
Het lesgeld voor het Individueel Muziekonderwijs komt bovenop de contributie voor Crescendo.

De hoogte van het lesgeld wordt door de docent bepaald, waarbij over het algemeen de bondstarieven aangehouden worden.
De betaling van het lesgeld geschiedt rechtstreeks aan de betreffende docent.